Ako zhruba fungujú materské a holdingové spoločnosti v praxi?

Zoskupovanie a presúvanie rôznych obchodných a výrobných firiem a spoločností zameraných na finálny predaj výrobkov nie je nič nové. Prostredníctvom tzv. holdingových štruktúr možno lepšie optimalizovať a koordinovať jednotlivé firemné činnosti. Ak chce mať materská spoločnosť svoje pobočky vo viacerých mestách či štátoch na rôznych kontinentoch, potom je jednou z možností založenie tzv. dcérskej spoločnosti. Tá má určitú autonómiu a zároveň je zainteresovaná na svojich ekonomických výsledkoch. Rovnako tak v prípadoch, keď má firma viac činností. Potom môže každú činnosť vykonávať jedna z dcérskych spoločností. Materská spoločnosť má zároveň prehľad o hospodárení svojich dcérskych spoločností.

Dcérske firmy majú právnu subjektivitu

Každá zo spoločností má vlastnú právnu subjektivitu a nedopláca tak na hospodárenie svojich sesterských spoločností. Menej výkonným menším firmám môžu čiastočne vypomôcť materské holdingové spoločnosti, ale iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Holdingová štruktúra tiež umožňuje ľahší odpredaj dcérskych spoločností. V rámci holdingových štruktúr možno lepšie optimalizovať daňové odvody celého zoskupenia, aj lokalizáciou niektorých súčastí holdingu do oblastí tzv. daňového raja.

holdingové spoločnosti

Ako fungujú holdingové spoločnosti?

Je nejaký rozdiel medzi materskou a holdingovou spoločnosťou?

Materská spoločnosť (Parent company) aj holdingová spoločnosť (Holding company) sú spoločnosti vlastniace jednu alebo viacero dcérskych spoločností, ktoré riadia alebo ovládajú. Aký je rozdiel medzi materskou a holdingovou spoločnosťou? V praxi sa niekedy rozlišuje medzi materskou a holdingovou spoločnosťou. Materská spoločnosť je výraz, ktorý sa viac používa pre model, keď materská spoločnosť tiež produkuje výrobky a služby. Holdingová spoločnosť je termín, ktorý sa používa pre štruktúru, kedy je jedna spoločnosť iba držiteľom kapitálu, prípadne intelektuálneho vlastníctva. V hovorovej reči sa niekedy používa skrátený výraz holding.

Ako fungujú holdingové spoločnosti v praxi?

Materská spoločnosť stojí na vrchole celej štruktúry holdingu, ktorý vlastní, kontroluje a ovláda dcérske spoločnosti. Je celkom bežné, že všetky spoločnosti holdingu vystupujú pod jednou obchodnou značkou. Najčastejšie holdingové spoločnosti vlastnia iba akcie, dlhopisy, podielové fondy, intelektuálne vlastníctvo alebo nehnuteľnosti. Jednotlivé dcérske spoločnosti potom obvykle produkujú produkty alebo poskytujú služby. Viac info nájdete aj TU.

 

Pridaj komentár