Čistenie a úprava vody pomocou zeolitu

Určite vám neunikol fakt, že na svete jednou z najdôležitejších zložiek, bez ktorej by sme neprežili, je práve voda. Tá pokrýva vyše 70% zemského povrchu, čo je cca 360 690 000 km2. Z toho objem sladkej vody, ktorú máme k dispozícii je asi 30 mil. km3. Problémom však je, že túto vodu čoraz viac znečisťujeme a napr. až miliarda obyvateľov Zeme k pitnej vode, ktorá je zdravotne nezávadná, nemá prístup. Vodu je možné čistiť niekoľkými spôsobmi, no tieto metódy sú čoraz nákladnejšie. Za posledné desaťročia sa však na čistenie začal využívať prírodný zdroj, hornina zeolit, ktorá predstavuje ekonomicky menej náročné a pritom veľmi efektívne riešenie.

Zdroje znečistenia

Za znečistenú, považujeme vodu, ktorá je príliš kyslá alebo naopak zásaditá, vodu, ktorá páchne, zahníva a je nositeľom infekcií, ďalej vodu s obsahom organických alebo toxických látok, vodu, ktorá obsahuje hrubé suspenzie, odpadky atď. Pitnou je teda iba voda, ktorá nie je nijako znečistená, alebo prešla filtrovaním a chemickou úpravou. Znečisťovateľom vody sme ale práve my ľudia. Znečisťujeme ju priamo alebo nepriamo. Všetky nečistoty a rôzne toxíny sa do vody dostavajú prostredníctvom priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, turizmu.

Zeolit, efektívna pomôcka pri čistení a úprave vody

Znečistenú vodu čistia čističky odpadových vôd (ČOV). Keďže legislatíva na čistenie vôd vyžaduje čoraz efektívnejšie metódy, ktoré nijako nezaťažujú životné prostredie, pri čistení niektorí začali využívať už spomenutý zeolit. Poďme si ale povedať, v čom spočíva tajomstvo tejto horniny.

zeolit

Mnoho čističiek vôd dnes využíva zeolit

Zeolit je kryštalický hydratovaný aluminosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Táto sopečná hornina má mikroporéznu štruktúru, tvoria ju dutinky a kanáliky miniatúrnych rozmerov, ktoré zaberajú veľkú plochu. Do týchto kanálikov je zeolit schopný zachytávať látky pevného, kvapalného i plynného skupenstva. A práve toto je vlastnosť, ktorá je využiteľná pri čistení vôd. Zeolit vodu zbavuje nečistôt, toxínov, chemikálií, upravuje hodnotu pH, redukuje obsah dusíka, adsorbuje ťažké kovy, odstraňuje amoniak,… Zeolit je teda veľmi vzácna hornina, pracuje ako biofilter pri čistení i úprave vody. Môžete ho využiť aj v domácnosti a to napr. na čistenie vody v bazéne, záhradnom jazierku či akváriu.

Pridaj komentár