Drevený stĺpikový systém montovaných domov

Montované domy možno zhotovotiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je drevený stĺpikový systém. Tento jednoduchý konštrukčný systém úspešne využíva možnosti štandardizovaných rozmerov reziva. Stal sa dominantnou stavebnou metódou v Severnej Amerike a Austrálii, pretože je veľmi ekonomický. Použitím drevených konštrukčných materiálov umožňuje stavebníkom zastavať veľkú plochu s minimálnymi nákladmi a dosiahnuť širokú škálu architektonických štýlov domov.

Drevo ako konštrukčný materiál

Masívne drevo je v podstate najobľúbenejší stavebný materiál pre stĺpikový systém. Je ľahko dostupné, opracovateľné a pomerne lacnejšie ako iné materiály používané pri výstavbe rodinných domov. Rovnako ako masívne drevo existuje veľa produktov, ktoré sú vyrobené z kompozitov alebo zložiek dreva, ktoré môžu byť použité v stĺpikovej konštrukcii.

Pevnosť a stabilita akejkoľvek konštrukcie závisí do značnej miery od toho, ako sú jej jednotlivé časti pevne spojené dohromady. Hlavnou výhodou dreva ako stavebného materiálu je jednoduchosť vzájomného spojenia širokou škálou spojovacích prostriedkov, ako sú klince, klinčeky, skrutky, svorníky, sponky a kovové spojky rôznych typov. Povrchová úprava, tvar a použitý materiál spojovacieho prostriedku zohľadňuje jeho technologické určenie.

montované domy

Ekologický montovaný dom v Austrálii

Stĺpiková konštrukcia ako základ rámovej stavby

Nosná konštrukcia rámových drevostavieb je tvorená drevenou kostrou z drevených profilov a z plášťa, ktorý je na kostre pevne pripojený a stabilizuje ju tak proti účinkom vodorovných síl. Nosný obdĺžnikový rám je tvorený krajnými zvislými stĺpikmi a spodným a vrchným dreveným prahom. Výhodou tejto konštrukcie je možnosť vloženia tepelnej izolácie medzi nosné stĺpiky. Priestorovú stabilitu stĺpikových stavieb montovaných domov väčšinou zabezpečuje oplášťovanie z aglomerovaných veľkoplošných materiálov. Ak zo statického hľadiska stĺpik nevyhovuje, potrebné profily sa vytvárajú združovaním alebo vytvorením členeného či zloženého prierezu.

Stĺpikové stavby nevyžadujú pri montáži žiadnu ťažkú mechanizáciu. Ich nevýhodou je, že celá výroba prebieha priamo na stavenisku. To môže byť pri zložitejších stavbách zdĺhavé a navyše je konštrukcia počas montáže vystavená nepriaznivému počasiu, čo môže negatívne ovplyvniť jej vlastnosti. Aby sa teda montované domy postavili rýchlejšie, niektoré pracovné činnosti možno preniesť do výrobnej dielne.

montované domy

Montované domy môžu vyzerať aj luxusne

Montované drevené stavby

Hlavnou prednosťou montovaných stavieb je suchý spôsob výstavby a krátky čas, potrebný na zhotovenie. Pri skompletizovaných paneloch sa hrubá stavba rodinného domu dá zrealizovať za niekoľko dní a celkové vyhotovenie za niekoľko týždňov. Drevené konštrukcie pre montované domy sa vyhovujú aj z ekologického hľadiska, pretože sa stavia z obnoviteľných a recyklovateľných materiálov. Nižšia objemová hmotnosť stĺpikovej konštrukcie má za následok horšie zvukovo izolačné vlastnosti a zníženie akumulačnej schopnosti stien. Pri vykurovaní takéhoto domu sa ohrieva len vnútorný objem vzduchu a skôr sa prejavia zmeny v teplotách, pretože konštrukcia rýchlejšie vychladne. V lete môže byť citeľný vzostup vnútornej teploty. Ponuka na trhu s montovanými domami je pestrá, zvyčajne sa rozhodujeme podľa dostupnosti a ceny. No v prvom rade, na čo treba prihliadať je, aby konštrukcia spĺňala všetky kritériá na zabezpečenie minimalizácie tepelných strát. Základnými požiadavkami sú teda výborné tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií montovaných domov bez tepelných mostov a vzduchotesnosť stavby.

Viac informácií sa môžete dozvedieť aj na tejto stránke.

Pridaj komentár