Hnojivo NPK

Vo väčšine prípadov sú prevzdušňovanie a kompostovanie, teda klasické záhradnícke postupy, pre vašu úrodu či trávnik lepšie, ako používanie chemických prípravkov. Ak však vaše rastliny napadnú škodcovia alebo choroba, ak nemá pôda dostatok základných živín, je vhodné použiť niektoré z hnojív. Porozumeniu hnojivu NPK je základným predpokladom pre správne rozhodovanie, či toto hnojivo pre svoje rastliny potrebujete alebo nie – a ak áno, v akom pomere a aký druh.

Zloženie hnojiva

Hnojiva

Hnojivá s obsahom NPK

Ak sa rozhodnete pre kúpu chemického hnojiva, všímajte si pomer živín, ktoré má na svojom obale vyznačené každé hnojivo NPK. Je to pomer zloženia dusíka N, fosforu P a draslíka K. Dusík podporuje rast vegetácie, stoniek a listov do sily a objemu. Fosfor napomáha rozvoju a rastu koreňov a kvetov a draslík je dôležitý pre celkové zdravie rastliny.

Autorom teórie, že za zdravý rast vegetácie zodpovedajú dusík, fosfor a draslík bol nemecký vedec Justus von Liebig. Jeho výskumy sa však datujú do roku 1800 a nebrali do úvahy, že rastliny potrebujú aj iné živiny ako síru, vodík, uhlík alebo horčík. Nezahŕňala takisto ani potrebu prítomnosti pôdnych organizmov, ktoré pomáhajú rastlinám bojovať voči škodcom.

Umelé dodávanie živín je však potrebné v dnešnej dobe, kedy sú pôdy už čiastočne vyčerpané. Je však dôležité si uvedomiť že, prílišné umelé pridávanie dusíku, ktoré obsahuje hnojivo NPK, zabezpečí rýchly rast ale spôsobí, že budú rastliny slabšie a náchylnejšie k útokom škodcov a rôznym chorobám.

Hnojivo NPK

Hnojivo NPK spolu s kombináciou iných prípravkov, ktoré zabíjajú prirodzené organické prostredie v pôde, teda nie je správnou cestou. Zbytočné prehnojovanie má okrem nezdravej úrody za následok aj kontamináciu spodných vôd, jazier a riek. Zistilo sa, že domácnosti používajú 10krát viac hnojiva na hektár ako poľnohospodári. Preto treba pamätať, že aj keď je hnojivo NPK pre vašu pôdu dobré, viac, neznamená lepší výsledok.

Je dôležité si zapamätať, že vysoká hodnota NPK v pôde neznamená automaticky, že vaša pôda má všetko, čo potrebuje. Používať by ste mali len správny typ hnojiva po starostlivom zvážení a len v správnom množstve. To vám ušetrí peniaze a bude udržiavať vašu úrodu alebo trávnik zdravý.

Pridaj komentár