Kamenné kruhy pozdĺž rieky Gambia

Starobylé kamenné kruhy nachádzajúce sa v najmenšom africkom štáte Gambia sú známe z oblasti Wassu v regióne stredného toku rieky Gambia. Sú považované za mohyly kráľov a náčelníkov v dobách starších ako 1200 rokov. Podľa miestnej legendy každý, kto naruší svojou návštevou pokoj tých, ktorí tam ležia, bude navždy prekliaty. To môže vysvetľovať aj to, prečo tieto monumentálne stavby tak dlho odolávali hoci aj malým archeologickým zásahom a výskumom.

Gambia

Gambia má prekrásne pláže.

Kamenné kruhy sú v Gambii aj Senegale 

Veľkosti kameňov a kruhové tvary sa líšia od lokality k lokalite. Hoci to boli pohrebiská, samotné kamene sú mladšieho veku ako hroby. Našli sa železné zbrane, šípy a kopije, nože, hrnčiarske nádoby a bronzové ozdobyKamene boli vyrezané z horniny známej ako laterit, ktorá sa vyskytuje vo veľkých skalných útvaroch v tejto oblasti, Ručným náročným opracovávaním železnými nástrojmi bol laterit vytvarovaný do valcovitých alebo polygonálnych tvarov. Múzeum, nachádzajúce sa v „Stone Circles“ v oblasti Wassu Central River, bolo otvorené v roku 2000. V regióne tzv. Senegambia sa nachádzajú stovky kamenných kruhov. Sú súčasťou geografického zoskupenia viac ako 1 000 pamiatok v širokom pásme pozdĺž rieky Gambia. Toto posvätné miesto bolo vyhlásené za národnú pamiatku v roku 1995. O desať rokov neskôr bolo vyhlásených 93 pamiatok v regióne Senegambia za kultúrne dedičstvo UNESCO.

Gambia

Gambia a jej dedičstvo patrí pod UNESCO.

Kamenné kruhy Senegambia 

Unikátny areál pozostáva z množstva veľkých skupín kamenných kruhov, ktoré predstavujú mimoriadnu koncentráciu viac ako 1 000 pamiatok v pásme 100 km širokom približne 350 km dlhom pozdĺž toku rieky Gambia. Kamenné kruhy lateritových pilierov a ich pridružených pohrebísk predstavujú spolu viac ako 1500 rokov starú rozsiahlu posvätnú krajinu. Odráža prosperujúcu, vysoko organizovanú a trvalú spoločnosť. Sú to skupiny megalitických kruhov nachádzajúcich sa v extrémnej západnej časti Západnej Afriky, medzi riekou Gambia a riekou Senegal. Sú to hlavne lokality Wassu a Kerbatch v Gambii a Wanar a Sine Ngayene v Senegale.

Pridaj komentár