Obľúbené emisie dlhopisov

Dlhopisy, ktoré sú tiež známe ako obligácie alebo bondy, sú obľúbeným investičným nástrojom. Tomu, kto sa ich rozhodne vlastniť, prinášajú  predovšetkým určité výnosy v podobe pravidelných úrokov. Jedná sa o pôžičku, ktorú poskytuje nový majiteľ dlhopisu tomu, kto je zameraný a má licenciu na emisie dlhopisov. Pokiaľ ste začínajúcom investorom a uvažujete o nákupe dlhopisov, potom je rozumné sa zaujímať nielen o to, koľko dlhopisy stoja, ale  aj kto ich vydáva alebo aký zisk vám môžu priniesť. Dôležitá je tiež základná znalosť   stratégie obchodovania s dlhopismi alebo aké pravidlá a zásady je dobré dodržiavať.

Emisie dlhopisov Vám môžu pomôcť k zlepšeniu finančnej nezávislosti

Dlhopis je cenný papier

Dlhopisy sú cenné papiere obchodovateľné na burze cenných papierov. Na rozdiel od akcií, ktoré možno na kapitálových trhoch tiež kúpiť, nie je pre investora hlavným cieľom a meradlom výnos z pohybu kurzu dlhopisu, ale výška pravidelných úrokov, ku ktorých platbe sa priamo v texte dlhopisu jeho vydavateľ zaviazal. Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu. V tom okamihu investor obdrží späť i prostriedky, ktoré za dlhopis pri jeho kúpe zaplatil

Emisie dlhopisov sa obchodujú na kapitálovom trhu

Vydavateľ sa prostredníctvom emisie dlhopisov obracia na kapitálovom trhu na investorov, ktorí sú ochotní vložiť do jeho cenných papierov svoje peňažné prostriedky. Dlhopis je pôžičkou, ktorú poskytuje jeho nový majiteľ vydavateľovi. Dlhopisy nakupujú najčastejšie tzv. inštitucionálni investori, akými  sú banky, investičné spoločnosti, poisťovne, penzijné fondy a pod.  Aj drobný investor si predovšetkým pri emisiách dlhopisov s nižšími nominálnymi hodnotami  príde na svoje.

V EU sa používa viac tento druh meny

Emisie dlhopisov sú cielenou investíciou

Dlhopis ako cenný papier  vyjadruje záväzok emitenta voči veriteľovi.  Je s tým spojené právo požadovať splatenie dlžnej sumy a vyplatenie výnosu vo vopred stanovených termínoch. Emisie dlhopisov sú častým cieľom investícií veľkých bankových domov. Tie k tomu využívajú investičné fondy, ktoré za týmto účelom zriaďujú a ponúkajú svojim klientom. Keď je to dobrá investícia pre banky, tak prečo nie pre vás? Máte možnosť získať rovnaké výnosy ako banky.

Pridaj komentár