Offshore bankový účet je aktuálnou mediálnou témou

Aj v tomto období a niekoľkokrát v nedávnej minulosti sa objavili a objavujú úvahy a diskusie ohľadom legálnosti či nelegálnosti existencie tzv. offshore banking praktík a finančných operácií  v rôznych štátoch sveta. Offshore bankový účet je neoddeliteľnou súčasťou každej offshore spoločnosti a možno bez neho len veľmi ťažko vykonávať činnosť spojenú s fungovaním takejto spoločnosti. Bankové účty vedené v offshore bankách sú okrem spoločností vhodné aj pre fyzické osoby. Ak sa ktokoľvek rozhodne uchovať svoj majetok v takmer absolútnej anonymite, potom založenie offshore účtu je jednou z možností. Podľa mnohých právnych a finančných expertov je offshore bankový účet jeden z najlepších spôsobov ochrany firemného alebo osobného majetku.

Výhody offshore bankového účtu

Založenie bankového účtu pre offshore spoločnosť je zvyčajne pomerne náročná záležitosť. Vo väčšine zavedených etablovaných bánk založenie takéhoto druhu bankového účtu  je nemožné. Čo nie je podľa názoru mnohých podnikateľov a finančníkov vôbec na škodu, keď vezmeme do úvahy, že každá banka vyžaduje detailné informácie o vlastníkoch spoločnosti a pravidlá bankového tajomstva sa dajú obísť. Takže ktoré sú tie hlavné výhody offshore bankového účtu? Je to určite hlavne diskrétnosť, maximálna ochrana osobných údajov, nedotknuteľnosť zo strany miestnych štátnych úradov, inštitúcií alebo exekútorov. A nakoniec je to hlavne veľmi nízke alebo žiadne zdanenie úrokov.

Je založenie offshore bankového účtu bezpečné?

Offshore bankový účet

Rýchly prístup k vašim financiám vďaka offshore účtu

Možno, že ste vy alebo vaša obchodná spoločnosť práve v situácii uvažovania o tom, či si a kde založiť takýto typ účtu. Napriek možno prevládajúcemu tvrdeniu, že offshore banky a offshore bankovníctvo nie je bezpečné a je na ústupe, skutočnosť môže byť aj iná. Sú štáty a ich vládne inštitúcie, ktoré naďalej podporujú prítomnosť offshore bánk a ich zakladanie. Sú to finančné inštitúcie ako každé iné založené podľa legislatívnych noriem príslušného štátu. Samozrejme, že niekto môže mať v takejto banke uložené nelegálne získané peniaze. Ale to sa stáva v akejkoľvek inej bankovej inštitúcii.

Pridaj komentár