Offshore: Čo je to a ako nám pomôže pri podnikaní?

Offshore označuje akúkoľvek položku, ktorá je umiestnená alebo založená mimo niečej štátnej hranice. Tento pojem sa najčastejšie vyskytuje v spojení zakladania offshore spoločností, banky, korporácie, investícií a vkladov. Takáto spoločnosť sa teda môže legitímne pohybovať „na mori“/offshore/za hranicami za účelom prospechu firmy a daňových úľav.

Podrobná definícia offshore

Niektoré krajiny, územia a jurisdikcie vlastnia zahraničné finančné centrá. Patrí tam napríklad Švajčiarsko, Bermudy a Kajmanské ostrovy, a tiež menej známe finančné centrá sú Maurícius, Dublin či Belize. Úroveň regulačných noriem sa medzi jednotlivými zahraničnými finančnými centrami značne líši. Tieto centrá majú tendenciu zlepšovať tok kapitálu a uľahčujú medzinárodné obchodné transakcie. Slovom offshore sa môže odkazovať (ako sme už vyššie spomenuli) tiež na zahraničné založené subjekty alebo účty. Aby sa tieto subjekty dali kvalifikovať ako offshore, musia byť založené mimo domovskej krajiny, to znamená, že sú oddelené od ostatných zdrojov a aktív zakladateľa firmy. Z hľadiska obchodných aktivít sa môžete stretnúť aj s názvom outsourcing. Znamená to ustanovenie určitých častí podnikových funkcií v inej krajine, než v ktorej firma najčastejšie obchoduje. Aj pri offshoringu ako pri všetkých úkonoch offshore ide predovšetkým o využitie priaznivejších podmienok pre podnikanie.

belize offshore

Belize je jednou z krajín, v ktorej sa offshore využíva. Aj vy môžete offshore využiť z pohodlia domova.

Investície a bankovníctvo

Zahraničné investície môžu zahŕňať akúkoľvek situáciu, v ktorej sa investori zdržiavajú mimo krajiny, v ktorej majú investície. Toto môže vyžadovať aj vytvorenie bankového účtu v krajine, kde chce investor investovať. Offshore bankovníctvo zahŕňa najmä zabezpečenie majetku vo finančných inštitúciách v zahraničí. Robí sa to preto, lebo v domovskej krajine môže byť takéto zabezpečenie majetku obmedzené zákonmi. To môže zahŕňať daňové úľavy a zvýhodnenia, alebo schopnosť zarobiť a využívať finančné prostriedky v cudzej mene pre medzinárodné rokovania.

offshore

Vďaka zahraničným investíciám a offshore bankovníctvu môžu vaše financie vzrásť.

Ochrana aktív

Pri podnikaní v domovskej krajine už počas niekoľkých minút od podania žaloby môže právnik podať dokument so žiadosťou o zamrazenie vášho bankového účtu, domova, vášho podnikania a ďalšieho majetku. Avšak prevádzkovanie podnikania v zahraničí postaví akúsi prekážku pre schopnosť komukoľvek narábať s vašimi prostriedkami, zamraziť účet, či pripraviť vás o ťažko zarobené peniaze.

Pridaj komentár