Plynová pištoľ môže byť vernou replikou ostrej zbrane

Plynové pištole sú ručné zbrane určené nielen na sebaobranu pri neočakávanom napadnutí ľuďmi alebo zvieratami, ale stále sa tieto plynovky používajú na štartovaciu streľbu v športových zápoleniach, či odpaľovaní svetlíc a pyrotechnických materiálov. Plynové pištole sa vyrábajú v rôznych verných replikách ostrých zbraní. Pištoľ má zásobník, do ktoreho sa vkladajú plynové náboje majúce zvukový, odstrašujúci ale aj svetelný účinok. Plynová pištoľ má v hlavni umiestnenú prepážku nedovoľujúcu vsunutie ostrého náboja. V tejto prepážke sú ale navŕtané drobné otvory, ktorými pri výstrele plynového náboja unikajú obranné korenisté alebo plynové zmesi. Ak sa rozhodnete ísť si kúpiť do špecializovanej predajne plynovú pištoľ, nezabudnite si so sebou vziať OP. Plynovú pištoľ možeme vlastniť až po dovŕšení osemnástich rokov života.

Plynová pištoľ

Plynová pištoľ kal. 9 mm.

Poplašné a obranné plynové náboje

Pokiaľ ste sa už rozhodli pre plynovú pištoľ, potom sú dve základné možnosti streľby a používania vhodných nábojov. Môžu mať buď poplašný alebo obranný charakter a účel. Bežne dostupné poplašné strelivo do plynovej pištole je označené zelenou farbou. Svojou konštrukciou a zložením je určené pre štartovaciu streľbu a pri použití špeciálneho hlavňového nástavca aj na vystreľovanie svetlíc a pyrotechnických šrapnelov. Pri streľbe s takýmto strelivom dochádza len k svetelným a zvukovým efektom. Plynové obranné náboje obsahujú slzotvorný plyn alebo technické korenie. Modrou farbou sú označené plynové náboje so slzotvorným plynom CS, žltou slzotvorný plyn CS a hnedou (pomarančovou) sa zvyknú označovať  náboje do plynovej pištole obsahujúce technické korenie.

Plynová pištoľ

Poplašné náboje sú označené zelenou farbou.

Plynová pištoľ – použiť len v prípade nutnej sebaobrany

Netreba príliš zdôrazňovať, že aj neprimerané a nehumánne používanie plynovky môže spôsobiť vážne zranenie nielen útočníkovi, ale aj brániacemu sa. Slzotvorné plyny spôsobujú vážne podráždenie slizníc očí a nosa, zasiahnutá pokožka páli, prejavujú sa ťažkosti s dýchaním. Platí, že nikdy netreba strieľať proti vetru, neprikladať plynovú pištoľ priamo na telo útočníka. Chce to správne odhadnúť nebezpečnosť situácie tak pre nás osobne, ako aj pre útočiaceho neznámeho jedinca, či zviera.

Pridaj komentár