Prírodná záhrada a život v nej

Záhrada aj ako drobná súčasť divočiny

Suché múriky v záhrade môžu byť vhodným úkrytom a útočiskom pre mnohé divo rastúce rastliny a voľne žijúce živočíchy. Unavený hranostaj si v jeho útrobách môže oddýchnuť po hodinách vyčerpávajúceho lovu, alebo taká trasorítka rýchlo ukryť pred hladnými predátormi. Dokonca aj dobre udržiavaný múrik nie je bez dier, zákutí a štrbín umožňujúcich prístup nespočetným citlivým druhom hmyzu a pokojnému naloženiu ich vajíčok. Pavúky, svätojánske mušky, chvostoskoky, stonožky, včely, osy. Všetky tieto vzácne živočíchy sa tam radi ubytujú.

záhrady

Skalky a iné kamene prilákajú život do záhrady

Ropuchy a slepúchy môžu v takomto kamennom prostredí zdieľať prístrešie s hrabošom či bojazlivou poľnou myškou. Piskor a ježko môžu občas oddychovať v dutinách plných lístia v tesnom susedstve. Skaliarik sivý môže naklásť svoje bledomodré vajíčka do svojich hniezdočiek, ak si nájde vhodný otvor v múriku. Drozd či žltochvost domový môžu tiež prejaviť občasný záujem a našu záhradu aj vďaka kamennému múriku. Podobne aj kuvik vrabčí sa tu môže poobzerať po vhodnej spoločnosti. Vrchná plocha múrika môže občas slúžiť aj ako oddychové miesto a priestor pre mnohé vtáky aj zo vzdialenejších susediacich záhrad. Miestni vtáci si tu môžu bezpečne pristáť, oddýchnuť si, poobzerať sa po okolí, nadviazať nové známosti. Veselo jeden cez druhého poštebotať a pošvitoriť si aj o najnovších klebetách a novotách z okolitých lúk záhrad. Nie len tých prírodných.

Kamenné múriky

Suché kamenné múriky sú občas doslova plné divo rastúcich rastlín. Prvým znakom usadzujúceho sa života na povrchu kameňov sú samozrejme lišajníky. Tie obľubujú miesta trocha otvorenejšie v prevzdušnených častiach múriku. Vo vlhkejších, tienených častiach kamenných múrikov sú časté polohy zelených vankúšikov machov a rias. Objavujú sa tam aj pečeňovky. Tieto rastlinné druhy postupne vytvárajú ako keby vhodný substrát charakteru kompostu pre uchytenie sa a zakorenenie ďalších rastliniek, Akými sú napr. rozchodníky, pakosť lúčna, brečtan a pekné životom kypriace papraďovité rastliny. Niektoré typy suchých kamenných múrikov vo vhodne situovaných záhradách môže kolonizovať aj pupkovník obyčajný či slezinnik.

záhrada

Aj takto môže vyzerať vaša záhradka

Prírodná záhrada – aj trocha zanedbávaná záhrada?

Z pohľadu divo rastúcich rastlín či živočíchov, alebo ak chcete divočiny, je lepšie ak ten náš suchý kamenný múrik je tak trocha v zanedbanom stave. Stáva sa tak pre mnohých z nás viac príťažlivým než múrik s presne natesno naukladanými plochými kameňmi. Niekedy so škárami starostlivo vyplnenými šedou cementovou maltou. Ale aj veľmi prírodne pôsobiace kamenné múriky vyžadujú svoju občasnú držbu. Aby sa nám postupne pred očami nerozpadli a prestali tak byť tým vhodným prírodným prostredím v našej záhrade. Najmä blízke kríky a stromy môžu rokmi prikryť náš múrik a narušiť tak mnohé z tých možností, ktoré suchý kamenný múrik v našej prírodnej záhrade môže poskytnúť v priebehu roka všetkým organizmom, ktoré tam bývajú. Náhodne či s určitým cieľom prichádzajúcich do nášho záhradného priestoru pri dome. Vrátane nás, ľudí.

Pridaj komentár