Aký je rozdiel medzi ready made a novo zakladanou spoločnosťou?

Stretli ste sa už s pomenovaním ready made spoločnosť? Ak nie, tak potom sa v tomto krátkom príspevku môžete dozvedieť trocha viac aj  o tom, čo sa po takýmto označením ukrýva. Ready made spoločnosť je už existujúca spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorá však nikdy nevyvíjala žiadnu činnosť a je pripravená k okamžitému predaju. Takáto spoločnosť má splatený základný požadovaný kapitál. Ak ste začínajúci podnikateľ, potom  kúpiť si ready made spoločnosť je najrýchlejší spôsob, ako začať okamžite podnikať.

Chcete si kúpiť ready made spoločnosť?

Pri predaji ready made spoločnosti dochádza vždy k zmene vami požadovaných údajov. Môžete si uviesť vlastný názov spoločnosti a predmet jej podnikania. Okamžite po podpise zmlúv je ready made spoločnosť vaša. Výhodou takéhoto postupu je teda hlavne možnosť začať okamžite podnikať a postupne splácať základný kapitál spoločnosti, napríklad prevodom na účet.

ready made spoločnosť

Po kúpe ready made spoločnosti a podpisovaní zmlúv môžete začať okamžite podnikať.

Novo založená spoločnosť nie je to isté ako ready made spoločnosť

Ak je spoločnosť potrebné úplne nanovo založiť, potom to trvá  spravidla okolo 15 pracovných dní po poskytnutí všetkých nevyhnutných dokladov. V rámci procesu založenia spoločnosti musíte splatiť stanovený vklad (základné imanie). Novo založená spoločnosť je od samotného začiatku existencie pod kontrolou klienta. Nie je teda žiadne riziko neoverenej histórie spoločnosti. Povinnosť vedenia účtovníctva vzniká až zápisom spoločnosti do obchodného registra, teda účtovné doklady spoločnosti sú plne pod kontrolou klienta už po založení spoločnosti. V tomto sú niektoré podstatné rozdiely s ready made spoločnosťou.

ready made spoločnosť

Ready made spoločnosti a ich zakladatelia sa postarajú o to aby začiatok vášho podnikania začal plynulo.

Uvažujete o založení vlastnej ready made spoločnosti?

Medzi základné služby firiem zaoberajúcich sa ready made spoločnosťami je aj to, že s vami vopred prediskutujú vaše podnikateľské zámery. Navrhnú vám najvhodnejšie formy spoločnosti a optimálne rozdelenie vlastníckych podielov. Takáto firma sa  postará o zabezpečenie potrebných notárskych služieb a   pripraví všetky  príslušné dokumenty potrebné pre založenie ready made spoločnosti. Na základe plnej moci vám zariadi ohlásenie vašej živnosti, vrátane  zabezpečenia zápisu ready made spoločnosti do príslušného obchodného registra a jej registráciu na príslušnom finančnom úrade.

Pridaj komentár