Teambuilding na ktorý sa nezabúda

Moderné firmy idú s dobou, myslia na psychohygienu svojich zamestnancov a vytvárajú rôzne programy, ktoré podporujú súdržnosť kolektívu, solidaritu, empatiu a ich cieľom je pohoda na pracovisku. Okrem benefitov v podobe firemných raňajok či spoločných športových aktivít počas pracovnej doby sa veľkej obľube teší aj pojem teambuilding. Nebolo by tomu tak, ak by výsledný efekt nebol skutočne účinný. Dobré vzťahy na pracovisku sa rozhodne vytvárajú lepšie mimo neho, v príjemnej atmosfére, voľnom čase a pohodlnom oblečení. 

Odreagovať sa od pracovných povinností je veľmi prospešné.

Kam na teambuilding? 

Dnes je úplne prirodzené, že na teambuilding sa dá nahovoriť akýkoľvek kolektív ľudí bez ohľadu na segment, v ktorom pracujú. Najčastejšie sa realizujú spoločné víkendy vo firmách, ktoré si vyžadujú súčinnosť zamestnancov, ktorí spolu trávia veľa času. Paradoxne, rovnaké percento teambuildingov je realizovaných aj v korporátoch, kde sa ľudia vzájomne nestretávajú a nepoznajú. Tak či onak, teambuilding je pre zamestnávateľa skvelá príležitosť, ako budovať vzťahy, a pre zamestnancov jedna z možností, ako si za firemné peniaze užiť skvelý víkend. Teambuilding však nemusí byť len výletovou záležitosťou. Robia sa aj jednodňové firemné programy, ktoré sa orientujú na zážitok. Dôležité je si uvedomiť, koľko peňazí je na teambuilding vyčlenených, zistiť si preferencie zamestnancov a tiež ich rodinnú situáciu, aby bolo zrejmé, s kým je možné počítať, a kto si nemôže dovoliť odísť z domu na dlhšie ako jeden deň. 

Cieľom teambuildingu je budovať a udržiavať dobré vzťahy.

Aký teambuilding vymyslieť a na čo nezabudnúť?

Dôležitým bodom teambuildingu musí byť aspoň jedna nosná spoločná aktivita. V nej sa prirodzene určia pozície, ktoré majú jednotliví zamestnanci zastávať. Zároveň tak môžete pozorovať, kto je lídrom kancelárie, kto má prirodzene vyvinutý zmysel na plánovanie, komu bolo nadelené v logickom myslení a na koho sa musí opäť čakať. Vďaka týmto neformálnym zážitkom sa dá ďalej pracovať s kolektívom aj na pracovnom prostredí a prispieva to k celkovému fungovaniu firmy a dosahovaniu jej cieľov.

Pridaj komentár