Zábavná pyrotechnika nemusí byť vždy zábavnou

Charakteristické oslavy odchodu starého roka a príchodu toho nového už neodmysliteľne sprevádzajú ohňostroje. Zábavná pyrotechnika je tiež obľúbeným a efektným doplnkom mnohých rodinných či firemných podujatí. Organizátor takýchto akcií by mal brať do úvahy možné riziká a vedieť, ako vykonať prvú pomoc pri popálení. A na čo si pri nákupe pyrotechniky dávať pozor? Pretože pyrotechnika sa môže považovať aj za zbraň pri nesprávnom zaobchádzaní.

pyrotechnika

Pyrotechnika by sa nemala používať v blízkosti ľudí

Pyrotechnika má tiež návod na použitie

Je rozumné vyhnúť sa nakupovaniu pyrotechniky na tržniciach a iných podivných miestach. Pri jej nákupe si vždy konkrétny výrobok starostlivo prezrite. Mal by byť suchý, nepoškodený, a nemal by vykazovať žiadne prejavy chemických reakcií. Pyrotechnický výrobok by mal byť vybavený podrobným návodom na použitie aj spôsobom likvidácie v slovenčine. Mal by obsahovať bezpečnostné pokyny, informácie o výrobcovi alebo dovozcovi a údaj o dobe spotreby.

Riziká spojené s používaním zábavnej pyrotechniky

Každoročne dochádza kvôli zlému zaobchádzaniu s pyrotechnikou k zraneniu užívateľov aj osôb v ich blízkosti a tiež ku škodám na majetku. Každý výrobok sa musí používať v súlade s návodom. Často je porušená minimálna určená vzdialenosť, spôsob manipulácie a zaobchádzania. Najčastejšími úrazmi spojenými s používaním pyrotechniky sú popáleniny. Zvyčajne dochádza k popáleninám 1. a 2. stupňa v oblasti rúk, krku a hlavy. V prípade popálenín 1. stupňa je potreba schladiť miesto popálenia. Pokiaľ sa jedná o rozsiahlejšie popálenia či vytvorenie pľuzgierikov je dobré miesto chladiť priložením obkladu zo snehu alebo ľadu. Pri popáleninách väčšieho rozsahu 2. stupňa je nevyhnutné okamžite privolať odbornú lekársku pomoc.

pyrotechnika

Keď sa pyrotechnika používa správne

Pyrotechnika patrí na voľné priestranstvo

S pyrotechnikou je nutné manipulovať len na voľnom priestranstve v dostatočnej vzdialeností od obydlí. Treba predísť vniknutiu svetlíc počas ohňostroja do okolitých okien či balkónov, zapáleniu áut, kríkov alebo dokonca strechy domu. Ak je v okolí zviera, dieťa či ťažko ovládateľná osoba, miesto treba zaistiť a až potom sa pustiť do odpaľovania. S pyrotechnikou nesmú manipulovať maloleté deti bez dozoru dospelých, ktorí by zároveň nemali byť pod vplyvom alkoholu.

Pridaj komentár