Zeolitový minerál klinoptilolit ako adsorpčný substrát v pôde (2. časť)

Prvú časť tohto článku nájdete tu.

Klinoptilolit ako nosič živín v pôde

V rastlinnej poľnohospodárskej výrobe, ale aj v záhradkárstve, majú zeolitové substráty, ktorých základom je klinoptilolit široké využitie ako aktívne nosiče rôznych druhov agrochemikálií. Stručne je možné uviesť aj tieto aplikácie prírodných zeolitov ako adsorpčných substrátov a nosičov v rastlinnej výrobe nasledujúce charakteristické  použitia:

 • prímes v rôznych umelých priemyselne vyrábaných hnojivách
 • nosič insekticídov a pesticídov
 • antibakteriálne účinné látky
 • rastové stimulátory
 • zvyšovanie úrodnosti a biologickej aktivity pôdy
 • rekultivácia a zvyšovanie produktívnosti kyslých a devastovaných pôd
 • zvyšovanie dusíkovej bilancie najmä v ľahkých piesočnatých pôdach

Prírodné zeolity sú určite vhodnými nosičmi rôznych druhov hnojív. Minerál klinoptilolit vo vhodnom pomere a kvalite primiešaný do takýchto hnojív pôsobí ako výnimočne kvalitné adsorpčné médium. Živiny adsorpčne viazané v jeho pórovitej štruktúre sú do pôdy uvoľňované postupne, nielen v prvom roku vegetačného obdobia, ale aj v druhom, prípadne aj ďalšom roku. Významná je hydratačná a dehydratačná schopnosť prírodných zeolitov, ktorú možno použiť pre zlepšenie vodného režimu v pôdach. Najmä pri pestovaní na vlahu náročnej zeleniny, špeciálnych kultúr viníc a ovocných drevín i okrasných záhradných kvetov a kríkov.

Ako sa dá vylepšiť účinnosť priemyselných hnojív?

Rôzne zeolitické produkty charakteru hnojív majú množstvo dobre vedecky aj experimentálne doložených výhod pri použití priamo v rastlinne produkcii. Je možné sem zaradiť aj nasledujúce skutočnosti:

 • hnojivo je pripravené na báze netoxického, prírodného materiálu klinoptilolitového charakteru
 • hnojivo je ľahko aplikovateľné na začiatku vegetačného obdobia
 • jeho prítomnosť v pôde zabezpečuje rovnomerný hnojivý efekt počas celej vegetačnej doby
 • je výhodné aj z ekologického hľadiska, pretože uvoľňovanie aktívnych látok a živín z neho do pôdy sa uskutočňuje pomaly a postupne
 • v prípade prudkých dažďov nedochádza k ich náhlemu vyplavenie z pôdy
 • ich požívanie ma dobrý environmentálny dopad na krajinu
klinoptilolit

Klinoptilolit sa postará o bohatú úrodu v záhrade

Vyššie úrody na pôdach s prítomným klinoptilolitom

Je všeobecne známe a akceptované, že prírodné zeolity sú vhodným nosičom rôznych hnojív. Aplikovaním minerálu klinoptilolit do pôd s jeho výnimočným adsorpčnými vlastnosťami sa dá dosiahnuť vyššia účinnosť aplikovaných priemyselných hnojív. Okrem iného sa takto dá zamedziť stratám živín vymývaním dažďovou vodou do spodných vrstiev pôdy. Zeolitické hnojivá uvoľňujú živiny, hlavne dusík postupne a rovnomerne, takže nedochádza k prebujnenému rastu rastlín a k ich väčšiemu napadnutiu hubovitými chorobami. V žiadnom vegetačnom období, na začiatku, či na konci vegetácie, nedochádza k nadmernému príjmu dusíka. Rovnomernosť dávkovania živín zabezpečuje dobrý kondičný a zdravotný stav rastlín. A to má následne pozitívny vplyv na tvorbu nadmernej úrody v dobrej kvalite.

One thought on “Zeolitový minerál klinoptilolit ako adsorpčný substrát v pôde (2. časť)

Pridaj komentár