Nízkoenergetické domy – zopár úvah

     Nízkoenergetické domy sú akýmsi kompromisom medzi pasívny domom a bežnou výstavbou domov. Za nízkoenergetickú stavbu je považovaná zvyčajne budova, ktorá má výrazne nižšiu spotrebu tepla na vykurovanie oproti požiadavkám národných predpisov. Spravidla platí, že nízkoenergetická budova by mala spotrebovať aspoň o 50% menej energie ako bežná budova.

     Energeticky úsporné domy či energeticky pasívne domy sú trendom posledných rokov v oblasti bývania a ekológie. Ako už naznačuje názov, tieto domy sú veľmi energeticky nenáročné na bežnú prevádzku. Vďaka bývaniu v nízkoenergetickom dome ušetríte veľa financií za vykurovanie či ohrev vody.  Na ich výstavbu sú využité moderné technológie využívajúce prírodné pochody ako sú vietor, slnečné žiarenie a gravitácia.

Typológia energeticky úsporných domov

    Podľa mernej potreby energie na vykurovanie vzhľadom na úžitkovú plochu budovy za rok rozdeľujeme energeticky úsporné domy na:

 • nízkoenergetický dom (15 až 50 kWh/m2.rok) by mal obsahovať vysokokvalitnú tepelnú izoláciu plášťa, pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie, mechanické vetranie s predohrevom vzduchu a spätné získavanie tepla, nízkoteplotný vykurovací systém s prepojením na solárne kolektory, ktorých prvoradou úlohou je výroba teplej úžitkovej vody,
 • pasívny dom (5 až 15 kWh/m2.rok) je charakteristický vytvorením takmer dokonalého obalu budovy, vďaka čomu sa zaobíde bez konvenčného aktívneho vykurovacieho systému. V dôsledku minimálneho prirodzeného úniku tepla z budovy je potrebné zvyškovú potrebu tepla pokryť zvyčajne formou spätného získavania tepla z odchádzajúceho vzduchu, ktoré sa dodáva prichádzajúcemu čerstvému vzduchu. Koncept pasívneho domu predpokladá celkovú energetickú potrebu na vykurovanie, prípravu teplej vody a elektrospotrebičov, ktorá  nepresiahne  hodnotu 40 kWh/m2.rok.
 • nulový dom (0 až 5 kWh/m2.rok) využíva výlučne miestne obnoviteľné zdroje energie na pokrytie minimálnych tepelných strát. Počas letného obdobia si dom vyrobí elektrickú energiu, ktorú v zime spotrebuje.
nízkoenergetické domy

Do nízkoenergetických domov sa oplatí investovať!

Prečo nízkoenergetický dom?

    Súčasná ekologicky pozitívne orientovaná nálada v našej spoločnosti možno potvrdzuje, že nízkoenergetické domy majú zvlášť v našich geografických podmienkach rad výhod. Či už sa jedná o ušetrenie značných súm peňazí, šetrnosť k životnému prostrediu alebo z pohľadu obyčajnej pohodlnosti v údržbe. Aké sú teda niektoré výhody a nevýhody  nízkoenergetických domov?

     Medzi výhody nízkoenergetických domov patrí:

 • náklady na vykurovanie,
 • pohoda vnútorného prostredia,
 • využitie tepelných ziskov,
 • čerstvý vzduch,
 • vzduchotesnosť a nehlučnosť,
 • nezávislosť na dodávke energie,
 • návratnosť investície,
 • a šetrnosť k životnému prostrediu.

    A aké sú nevýhody?

 • vyššie obstarávacie náklady: vzhľadom na použitie väčšieho množstva izolácií, kvalitnejších okien a ostatných potrebných zariadení vznikajú výstavbou domu dodatočné náklady. V oblasti bývania nemajú nízkoenergetické domy žiadne obmedzenia. Sú vybavené rôznymi technológiami (riadená výmena vzduchu, rôzne systémy vykurovania), ktoré pri správnom návrhu a užívaniu fungujú absolútne spoľahlivo a výslednú kvalitu bývania nijako neobmedzujú.
 • nižšia tvarová variabilita: ak má nízkoenergetický dom spĺňať všetky kritériá, je nutné dodržať tvarové a interiérové  požiadavky. Dôležitý je práve správny návrh celého obytného systému, je teda vhodné mu venovať dostatočnú pozornosť a prenechať ho odborníkom.

Pridaj komentár